Prikupljanje i obrada osobnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Ovom Politikom zaštite privatnosti trgovačko društvo Latona tekstil d.o.o. pruža Vama, kao korisnicima Internet stranice www.extremeintimo.com i hr.extremeintimo.com i/ili našim klijentima, informacije o obradi Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18.).

Latona tekstil d.o.o. prepoznaje važnost Vaše zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka te želi da se prilikom posjeta našim internetskim stranicama kao i izravnoj interakciji s nama osjećate sigurno i ugodno.Kada prikupljamo Vaše osobne podatke ili kada ih dijelite s nama, mi ih upotrebljavamo u skladu s ovom Politikom zaštite privatnosti.

Politika zaštite privatnosti pruža sljedeće informacije:

 • tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
 • koje vrste Vaših osobnih podatke obrađujemo
 • koja je svrha i pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka
 • razdoblje pohrane (čuvanja) Vaših osobnih podataka
 • s kime dijelimo Vaše osobne podatke

Vaša prava

COOKIES, kako i zašto ih koristimo

završne odredbe

 1. TKO JE VODITELJ OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Latona tekstil d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Dankovečka 1a (dalje u tekstu: Latona tekstil).

 1. KOJE VRSTE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one osobne podatke koji su neophodni kako bismo Vam pružili i/ili unaprijedili usluge.

Ovisno o svrsi radi koje obrađujemo Vaše podatke, vrste osobnih podataka koje obrađujemo općenito su:

 • Vaši podaci o identitetu (ime, prezime, spol, datum rođenja, ID)
 • transakcijski podaci (podaci o Vašem plaćanju ili kartici, podaci oVašim kupnjama, narudžbama, povratima itd.)
 • Vaši kontakt podaci (broj fiksnog ili mobilnog telefona, mail adresa, adresa stanovanja odnosno mjesto dostave robe)
 • informacije o Vašim ukusima i preferencijama

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem naših web stranica, stranica na društvenim mrežama, pristupnicom Extreme intimo loyalty club i/ili na druge načine.

 1. SVRHA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Latona tekstil d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • upravljanja Vašim registriranjem kao korisnika Platforme www.extremeintimo.com i hr.extremeintimo.com
 • članstva u klubu vjernih potrošača Extreme intimo loyalty cluba
 • za izvršenje kupoprodajnog ugovora za robu koju ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i nas
 • za rješavanje Vaših zahtjeva
 • za pružanje informacijama o proizvodima EXTREME INTIMO putem obavijesti odnosno newslettera (osim ako niste zatražili da Vas uklonimo s newsletter liste)
 • za unapređenja naše usluge

Isto tako ako želite postati dio uspješnog EXTREME INTIMO tima i zasnovati karijeru u Latona tekstil d.o.o. obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu prijave na natječaj za slobodno radno mjesto ili slanjem otvorene molbe i životopisa na našu e-mail adresu

U slučaju da nam pružite osobne podatke trećih osoba jamčite da ste ih obavijestili o upotrebi njihovih osobnih podataka. U slučaju da ste kupili proizvod ili darovnu karticu, osobni podaci treće strane koje ste naveli bit će upotrijebljeni u svrhu upravljanja isporukom te rješavanje upita ili prijedloga koji možete imati Vi ili treća strana.

 1. PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti Vaša suglasnost (privola), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, propisi koji zahtijevaju obradu Vaših osobnih podataka ili naš legitimni interes.

Primjerice, Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, mail adresa ili ID možemo dobiti od Vas kada se prijavljujete kao korisnik Platforme www.extremeintimo.com i hr.extremeintimo.com ili nas kontaktirate mailom, poštom ili na drugi način te iste obrađujemo u svrhu registracije, rješavanja reklamacije, kupovine proizvoda, molbe za zapošljavanje i dr. U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovi ili našeg legitimnog interesa s obzirom na to da ste nam se izravno obratili ili zbog nužnost izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (primjerice ako se želite registrirati kao korisnik Platforme mi moramo obraditi Vaše osobne podatke jer u protivnom ne možemo upravljati Vašom registracijom ili ne možemo izvršiti Vašu narudžbu).

U nekim slučajevima možemo tražiti od Vas i daljnje podatke kao što je npr. spol i datum rođenja koji su nužni radi utvrđivanja i sprječavanja, kako zlouporaba tako i zbog ispunjenja naših zakonskih obveza, prije svega identifikacije, koje nam nalažu pozitivni propisi.

Ukoliko ste koristili naše web stranice, prijavili se kao korisnik Platforme ili u naš loyalty club, sudjelovali u našim anketama i slično te ste nam povjerili podatke o vašoj mail adresi ili adresi stanovanja tada Vam na temelju našega legitimnog interesa, smatrajući da ste zainteresirani i za daljnje naše ponude, možemo slati podsjetnike i obavijesti.U svakom trenutku slanje obavijesti i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati.

Nadalje, Vaši osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju u svrhu članstva u Extreme intimo loyalty clubu obrađuju se isključivo na osnovi Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka u prethodno navedenu svrhu izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za upis u članstvo kluba vjernih potrošača i možete ga opozvati u svakom trenutku.

Nakon povlačenja privole Vaše podatke niti na koji način ne obrađujemo, no, moramo ih sačuvati samo u opsegu potrebnom kako bismo dokazali da je daljnja privola uskraćena te da je obrada prije uskraćivanja bila zakonita.

Odjavljivanje s mailing liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka u svakom trenutku možete izvršiti na jedan od sljedećih načina: slanjem e-mail-a na adresu odjavljivanje@extremeintimo.com ili slanjem pisma na Latona tekstil d.o.o., Dankovečka 1a, 10040 Zagreb.

 1. RAZDOBLJE POHRANE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Latona tekstil čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je dugo potrebno radi svrhe u koju su prikupljeni.

Latona tekstil Vaše osobne podatke pohranjuje i čuva ovisno o svrsi radi koje su prikupljeni:

 • osobne podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašim registriranjem kao korisnika Platforme www.extremeintimo.com i hr.extremeintimo.com te u svrhu članstva u Extreme intimo loyalty clubu pohranjujemo i obrađujemo za svo vrijeme tijekom kojeg ste registrirani korisnik i/ili član odnosno do Vaše odjave
 • za izvršenje kupoprodajnog ugovora za robu koju ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i nas obrađujemo i pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno da bi se upravljalo kupnjom proizvoda ili usluga koje ste kupili uključujući i eventualne prigovore ili zahtjeve koji se odnose na kupnju proizvoda te dok ne zatražite brisanje istih (ukoliko brisanje zatražite prije ugovornog odnosa vaši podaci bit će pseudonimizirani)
 • prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše osobne podatke zadržavamo u razdoblju potrebnom za obradu upita te dok ne zatražite brisanje istih
 • Vaše osobne podatke koje obrađujemo u svrhu dostava podsjetnika i obavijesti ili izravnog marketinga zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mailing liste odnosno dok ne opozove privolu
 • prilikom pohranjivanja cookies (kolačića) na Vaše računalo, Vaše osobne podatke zadržavamo dok služe svrsi

Vaše osobne podatke možemo čuvatii nakon što prestanete koristiti usluge Latone tekstil ili prestanete s korištenjem www.extremeintimo.com i hr.extremeintimo.com i to u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza ili upravljanja svojim pravima (pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima), sukladno Zakonu o računovodstvu ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.

Vaši osobni podaci koji više nisu potrebni niti u jednu od navedenih svrha, Latona tekstil će izbrisati iz svojih sustava pohrane.

 1. S KIME DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Latona tekstil d.o.o. je trgovačko društvo koje u Hrvatskoj obavlja prodaju proizvoda robne marke EXTREMEINTIMO.

Radi postizanje svrhe obrade Vaši osobnih podataka definiranih ovom Politikom zaštite privatnosti Vaše osobne podatke možemo otkriti i pouzdanim trećim osobama koja nam daju podršku u uslugama koje mi Vama nudimo i to:

 • našim povezanim trgovačkim društvima
 • financijskim institucijama
 • institucijama za otkrivanje i prevenciju prijevara
 • osobama koje nam pružaju tehnološku pomoć kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanje baze podataka, kao i softvera i aplikacija
 • osobama koje pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavnih službi)
 • pružateljima usluga u vezi s podrškom kupcima

Neki od prethodno navedenih pružatelja su locirani na teritorijima izvan Europskog gospodarskog prostora u tzv. trećim državama koji ne nude razinu zaštite podatka koja bi bila usporediva s onom u Europskoj uniji. Primjerice, Vaše osobne podatke otkrivamo osobama koje nam pružaju tehnološku pomoć (održavatelji baze podataka) kao i našem povezanom trgovačkom društvu poduzeću za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. koje upravlja Platformom www.extremeintimo.com, a koji su locirani na područje Republike Srbije. Prijenos Vaših osobnih podataka je u slučaju korištenja Platforme nužan za izvršavanje ugovora ili predugovornih mjera na Vas kao ispitanika.

Obavještavamo Vas da ćemo Vaše podatke iznositi uz adekvatnu zaštitu te da ćemo uvijek čuvati sigurnost Vaših podataka. U tom cilju smo se sa određenim pružateljima usluga u trećim zemljama ugovorili standardne ugovorne klauzule.

Napominjemo da pouzdanim trećim osobama pružamo samo nužne informacije potrebne za izvršenje usluge uz zahtjev da Vaše osobne podatke ne upotrebljavaju u druge svrhe. Naši pružatelji usluga moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao i Latona tekstil.

Latona tekstil se obvezuje da neće dijeliti Vaše osobne podatke s poslovnim partnerima i suradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako ste nam dali određeno dopuštenje za to.

Prihvaćanjem ovih Pravila zaštite privatnosti smatramo se ste pristali na gore opisani prijenos Vaših osobnih podataka u treće zemlje.

Vaše osobne podatke možemo otkriti i državnim tijelima kada smo na to obvezni zakonom odnosno kada smo to dužni učiniti u skladu s pravnim zahtjevima ili u cilju zaštite naših prava, prava Vas kao kupaca ili javnosti općenito.

 1. VAŠA PRAVA

Obvezujemo se da ćemo čuvati Vaše osobne podatke kao povjerljive i osigurati da možete ostvariti Vaša prava.

Vaša prava su:

 • pravo na informiranost (u svakom trenutku imate pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju Vaši osobni podaci)
 • pravo pristupa (u svakom trenutku imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje ste nam učinili dostupnim)
 • pravo na ispravak (imate pravo zatražiti ispravljanje Vaših osobnih podataka ako su isti neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
 • pravo na brisanje / pravo na zaborav (imate od nas pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u mjeri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe radi koje ih trebamo nastaviti obrađivati ili kad nam nije više pravno dozvoljeno obrađivati)
 • pravo na prigovor (imate pravo prigovora na način kako obrađujemo Vaš osobne podatke koji možete podnijeti izravno Latoni tekstil ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
 • pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku
 • pravo na prenosivost podataka (imate pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz naše baze u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)
 • pravo ograničenja (u svakom trenutku imate pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

U svakom trenutku imate pravo obratiti nam se kako bismo Vam pružili sve potrebne informacije vezano uz obradu Vaših osobnih podataka i radi ostvarivanja Vaših prava kao ispitanika. Brisanje, ispravak ili izmjenu podataka možete zatražiti slanjem e-maila na: latona@extremeintimo.com ili na tel. +385 1 61 10 057.

 1. COOKIES, KAKO I ZAŠTO IH KORISTIMO

Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju na korisničkom uređaju a nastaju posjetom web stranicama. Kada ponovno budete pristupili web stranici mogu se dohvatiti podaci s vašeg uređaja, a koji su se spremili u “kolačićima”.

Na web stranicama www.extremeintimo.com koristimo više vrsta “kolačića”. “Kolačići“ se razlikuju ovisno o svojoj svrsi, duljini trajanja i stranici koja ih je integrirala.

Primjerice, prilikom posjeta našim internetskim stranice radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke „podatke o posjetitelju“, poput naziva domene i računala domaćina s kojeg pristupate internetu, adresu internetskog protokola (IP) računala koje koristite, datuma i vremena pristupa našim internetskim stranicama, internetsku adresu stranica preko kojih ste izravno došli na naše internetske stranice.

Pomoću “kolačića” omogućava vam se bolje, pristupačnije i individualiziranije korisničko iskustvo, kao i prikaz web stranice. Kolačići će nam također pomoći da provedemo analize svojih kupaca, pratimo posjete te poboljšamo svoje oglašavanje.

Naše će web stranice raditi najbolje, a vaše će korisničko iskustvo biti optimalno kada su “kolačići” s vaše strane dopušteni. Na taj ćemo vas način moći prepoznati kada nas ponovno posjetite, a “kolačići” će nam pomoći i da uočimo i ispravimo pogreške, te vaš posjet učinimo što učinkovitijim. Dodatne informacije ćemo prikupljati samo ako se vi s time složite, npr. kod upisivanja podataka pri kupovini, kod registracije ili sudjelovanja u aktivnostima koje priređujemo.

Odluka o tome želite li koristiti “kolačiće” potpuno je na vama. Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke s kolačićima mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku.

Pristup podacima koji se prikupljaju preko „kolačića“ ima naše povezano trgovačko društvo Jasmil d.o.o. kao vlasnici Platforme www.extremeintimo.com te pružatelji tehnoloških usluga, održavatelji servera, tvrtka Gama Elektronics iz Srbije.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika zaštite privatnosti pruža Vam sve neophodne informacije kako biste mogli izabrati prihvaćate li i dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka na način koji je uređen u ovoj Politici.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezi sa zaštitom Vaših osobnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava molimo Vas da nas kontaktirate na adresu Latona tekstil d.o.o., Dankovečka 1a, Zagreb, na mail latona@extremeintimo.hr ili na tel. +385 1 61 10 057.

Vaša Latona tekstil d.o.o.